Theo quyết định thanh tra số 179 vừa được Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường ký ban hành, Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện thanh tra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và 3 công ty con là Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Vicem Hà Tiên.

Nội dung thanh tra tập trung vào các vấn đề quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp; hạch toán doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh.

Bên cạnh đó là việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính khác đối với doanh nghiệp.

Thời kỳ thanh tra là năm 2023 và những vấn đề có liên quan tới thời gian thanh tra.

vicem hai phong vietnamnet.jpg
Nhà máy xi măng Hải Phòng, thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Ảnh: Vicem

Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên do ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng thanh tra làm trưởng đoàn.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị.

Về tình hình kinh doanh của Vicem, trong 6 tháng đầu năm 2024 tổng công ty sản xuất được 7,63 triệu tấn clinker, bằng 45,1% kế hoạch năm 2024, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi sản lượng sản xuất xi măng đạt 9,77 triệu tấn, bằng 45,4% kế hoạch, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2024 của Vicem ước đạt 13.198 tỷ đồng, bằng 46,1% kế hoạch năm 2024 và giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo tài chính  hợp nhất đã kiểm toán của Vicem, năm 2023, doanh nghiệp này lỗ sau thuế lên đến 1.129 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lãi gần 642 tỷ đồng. Nguyên nhân cho khoản lỗ lớn của Vicem chủ yếu đến từ việc doanh thu đã giảm mạnh trong năm vừa rồi.

Thoái vốn tại nhiều ông lớn, nhưng Bộ Xây dựng vẫn muốn nắm 100% tại VicemBộ Xây dựng cho biết, theo kế hoạch cổ phần hoá, thoái vốn trong giai đoạn 2022-2025 sẽ giữ nguyên tỷ lệ nhà nước nắm giữ vốn tại Vicem là 100%, còn thoái sâu tại nhiều ông lớn khác như HUD, Coma, Lilama…
Yêu cầu báo cáo Thủ tướng khoản chênh lệch 2.910 tỷ đồng tại VicemVề khoản chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng việc xử lý và nộp khoản tiền chênh lệch 2.910 tỷ đồng của Tổng công ty Vicem, chênh lệch trăm tỷ đồng tại Vicem Hải Phòng.