Bộ Xây dựng cho ý kiến về quy hoạch chung đô thị Long Thành

(Bất động sản Plus) – Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Long Thành.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Long Thành trên địa bàn tỉnh này.

Theo Bộ Xây dựng, đầu tháng 10 vừa qua, Bộ này đã nhận được Tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 đô thị Long Thành đến năm 2045.

Quy hoạch Long Thành trở thành thành phố sân bay, cửa ngõ quốc tế (Ảnh minh họa: Phước Tuấn).

Căn cứ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và Thông báo ngày 11/8/2023 kết luận Hội nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch như sau:

Thứ nhất, rà soát, bổ sung, thể hiện rõ các yêu cầu theo Thông báo số 98 của Bộ Xây dựng, ý kiến của các thành viên Hội đồng tại Hội nghị thẩm định trong nội dung và hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch.

Thứ hai, tại Nghị quyết số 24 ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ định hướng phát triển Long Thành trở thành thành phố sân bay cửa ngõ quốc tế; xây dựng trung tâm logistics hàng không gắn với cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nhiệm vụ quy hoạch xác định tính chất đô thị là trung tâm logistics, kho vận cấp vùng và quốc gia, cửa ngõ quốc tế; đầu mối giao lưu cấp vùng và liên vùng; dự báo quy mô dân số đến năm 2030 đạt 380.000 người, đến năm 2045 đạt 500.000 người (tương đương quy mô đô thị loại I thuộc tỉnh).

Do đó, cần nghiên cứu xác định mục tiêu phát triển đô thị Long Thành đến năm 2045 căn cứ theo nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 24, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phù hợp với vai trò, tính chất của đô thị đối với vùng Đông Nam Bộ, quốc gia.

Đồng thời, đề nghị luận cứ, sơ bộ dự báo quy mô dân số phù hợp với tiềm năng, động lực của khu vực và có tính khả thi. Trên cơ sở đó, dự báo nhu cầu sử dụng đất đô thị theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Thứ ba, hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Long Thành; các tuyến đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Biên Hòa – Vũng Tàu, Long Thành – Nhơn Trạch – Bến Lức đang được triển khai đầu tư xây dựng; các cảng trên sông Đồng Nai và sông Thị Vải đã được hình thành.

Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu hiện trạng sử dụng đất cần bổ sung làm rõ quy mô diện tích của hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh đã được hình thành trên địa bàn huyện.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu, các nội dung về phạm vi ranh giới lập quy hoạch, phạm vi nghiên cứu, yêu cầu về cập nhật quy hoạch chi tiết trong quá trình lập quy hoạch, các bản vẽ về sơ đồ vị trí và phạm vi ranh giới… tại thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch, dự thảo quyết định phê duyệt cần được rà soát, tiếp thu hoàn thiện đầy đủ các ý kiến – của các Bộ, ngành và thành viên Hội đồng thẩm định và bảo đảm thống nhất giữa các thành phần hồ sơ. 

Đồng thời, Bộ Xây dựng yêu cầu chính xác về địa giới hành chính, đúng thực tiễn quản lý, phát triển, không hợp thức hóa các sai phạm trong quản lý sử dụng đất (nếu có) tại địa phương; phù hợp với quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Nguồn: Báo DÂN TRÍ

https://dantri.com.vn/bat-dong-san/bo-xay-dung-cho-y-kien-ve-quy-hoach-chung-do-thi-long-thanh-20231109085341724.htm

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh