Cấp huyện của Hà Nội được ủy quyền định giá khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên

(Bất động sản Plus) – UBND TP Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện có quyền định giá đất cụ thể đối với khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, UBND cấp huyện sẽ có quyền tính tiền sử dụng đất, đối với phần diện tích đất vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân.

Đáng chú ý, phạm vi ủy quyền được thực hiện đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 29/9/2023 đến 30/6/2025.

Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện định giá khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên (Ảnh minh họa: Hà Phong).

UBND cấp huyện sẽ được thực hiện các quyền và được UBND TP ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật. UBND cấp huyện sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP trong phạm vi các quyền và trách nhiệm được ủy quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền, UBND cấp huyện phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Trong đó, UBND cấp huyện sẽ thực hiện kiện toàn Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch và các phòng, ban có liên quan tổ chức thực hiện rà soát, tham mưu, báo cáo UBND cấp huyện triển khai theo đúng quy định.

UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp khi thực hiện xác định giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, tái định cư đối với các dự án được triển khai trên địa bàn nhiều quận, huyện, thị xã và các dự án tại vị trí giáp ranh của các quận, huyện, thị xã.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện về quy trình, trình tự và triển khai thực hiện nội dung được ủy quyền theo đúng quy định pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp các nội dung về ủy quyền cho UBND cấp huyện.

Theo quyết định về việc ủy quyền này, trước ngày 30/3/2025, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ chủ trì cùng các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác ủy quyền. Từ đó, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét việc tiếp tục ủy quyền hoặc phân cấp làm cơ sở tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Nguồn: Báo DÂN TRÍ

https://dantri.com.vn/bat-dong-san/cap-huyen-cua-ha-noi-duoc-uy-quyen-dinh-gia-khu-dat-tu-30-ty-dong-tro-len-20231002085516741.htm

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh