Chi tiết những hàng hóa, dịch vụ bất động sản không được giảm 2% VAT

(Bất động sản Plus) – Kinh doanh bất động sản là một trong những nhóm hàng hóa dịch vụ không được giảm về mức thuế giá trị gia tăng 8% từ ngày 1/7.

Chính phủ vừa ban hành toàn văn Nghị định 44/2023 ngày 30/6/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Kinh doanh bất động sản và môi giới bất động sản là 2 trong số các dịch vụ sẽ không được giảm về mức thuế suất 8% mà vẫn phải chịu thuế suất 10%. 

Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, trong đó có:

Mã ngành 68101: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở, nhóm này gồm hoạt động kinh doanh mua/bán nhà để ở và quyền sử dụng đất để ở, nhóm này loại trừ: phát triển xây dựng nhà cửa, công trình để bán được phân vào nhóm xây dựng nhà để ở và xây dựng nhà không để ở và chia tách, cải tạo đất được phân vào nhóm xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

Mã ngành 68102: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất không để ở, nhóm này gồm hoạt động kinh doanh mua/bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở như văn phòng, trung tâm thương mại, nhà xưởng, kho, khu triển lãm, nhìn chung là không phải để ở. 

Dịch vụ kinh doanh và môi giới bất động sản vẫn chịu mức thuế suất VAT là 8% (Ảnh: Trần Kháng).

Mã ngành 68103: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở, nhóm này gồm cho thuê nhà căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng để ở lâu dài theo tháng hoặc theo năm, hoạt động quản lý nhà, chung cư, nhóm này loại trừ hoạt động của khách sạn nhà nghỉ, lều trại, cắm trại du lịch và những nơi không phải để ở khác hoặc phòng cho thuê ngắn ngày được phân vào nhóm khách sạn;

nhóm biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhóm nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, hoạt động của khách sạn và những căn hộ tương tự được phân vào nhóm khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 

Mã ngành 68104: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở, nhóm này gồm cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại,.. hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở. 

Mã ngành 68109: Kinh doanh bất động sản khác, nhóm này bao gồm hoạt động kinh doanh những tài sản là bất động sản mà chưa được liệt kê trong những nhóm ở phía trên. 

Mã ngành 6820: Dịch vụ tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có:

Mã ngành 68201: Dịch vụ tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Mã ngành 68202: Dịch vụ đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất.

Nguồn: Báo DÂN TRÍ

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh