Chủ tịch Quảng Ngãi: Bất động sản gặp khó vì nhiều thủ tục chồng chéo

(Bất động sản Plus) – Nhiều dự án bất động sản vướng mắc do chồng chéo về thủ tục, pháp lý. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ.

Ngày 2/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, ông đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn mà lĩnh vực này đang gặp phải.

Theo ông Đặng Văn Minh, sau khi Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 25 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư có hiệu lực, Quảng Ngãi đã chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi thực hiện các bước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 20 dự án với tổng diện tích khoảng 332ha. Tổng vốn đăng ký thực hiện các dự án khoảng 10.332 tỷ đồng. Trong đó có 4 dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, 16 dự án theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tỉnh Quảng Ngãi đã rà soát, xử lý và xác định được nhà đầu tư thực hiện 15 dự án, 5 dự án còn lại đang thực hiện các bước tiếp theo để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Nhiều dự án bất động sản vướng mắc do thủ tục, pháp lý còn chồng chéo (Ảnh: Quốc Triều).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình tổ chức thực hiện đầu tư, xây dựng các dự án đã phát sinh vướng mắc do quy định về thủ tục, pháp lý còn chồng chéo.

Theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức đấu thầu đối với trường hợp phần diện tích thực hiện chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp này, dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất và Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đất đai, dự án nhà ở thương mại không thuộc trường hợp được nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi “dự án nhà ở thương mại sử dụng các loại đất không phải là đất ở” mới thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.

Như vậy, các dự án nhà ở thương mại tại thời điểm hiện nay thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án không thực hiện được việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân do dự án không thuộc trường hợp được thu hồi đất.

Một vấn đề khác, theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở, trường hợp diện tích đất chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng thì thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án, hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Trong khi đó, Luật Đất đai năm 2013 chưa quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất, hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung quy định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất. Tuy nhiên chưa có quy định đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo Luật Đầu tư

Do vậy, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị bổ sung quy định về trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất và được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư như đã nêu trên.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Ngoài ra, Quảng Ngãi còn kiến nghị một số vấn đề đối với các dự án đã chấm dứt chủ trương đầu tư. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị cho phép cơ quan có thẩm quyền hủy các quyết định đối với trường hợp dự án đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt từ 90% trở lên diện tích dự án thì giao cho tổ chức phát triển quỹ đất hoặc hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiếp tục triển khai.

Trường hợp đã chi trả một phần (nhỏ hơn 90% diện tích dự án) thì cho phép hủy bỏ thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các thửa đất chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các thửa đất đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý.

Nguồn: Báo DÂN TRÍ

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh