Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam vừa ra thông báo dừng tổ chức đấu giá tài sản của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (Hà Nội).

Cụ thể, tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất ở trong ô đất LK3 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà.

Buổi đấu giá này theo thông báo trước đó dự kiến tổ chức vào ngày 29/7. Lý do tạm dừng tổ chức đấu giá không được công bố.

Một góc huyện Đông Anh. (Ảnh: CP)

Đơn vị tổ chức đấu giá cho biết, toàn bộ khách hàng đã mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước (nếu có) sẽ được hoàn trả lại tiền hồ sơ trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành thông báo dừng đấu giá.

20 thửa đất đấu giá trên được thông báo đấu giá vào ngày 29/7 có diện tích từ 126 – 270 m2/thửa. Mức giá khởi điểm từ 29,7 triệu đồng/m2 đến 34,4 triệu đồng/m2.

Trước đó, ngày 21/7, đơn vị tổ chức đấu giá trên cũng đã thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá 28 thửa đất ở ô đất LK1 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà.

Cũng tại huyện Đông Anh, các buổi đấu giá 44 thửa đất tại khu đất X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà (huyện Đông Anh, Hà Nội) đợt 1 (dự kiến ngày 23/4) và đợt 2 (dự kiến ngày 6/5) cũng đã không thể diễn ra khi có thông báo tạm dừng mà không nêu lý do. 

Các thửa đất này có diện tích 90 – 154 m2/thửa. Mức giá khởi điểm từ 30,3 – 33,3 triệu đồng/m2.

Huyện sắp lên quận đấu giá loạt lô đất, khởi điểm thấp nhất hơn 27 triệu đồng/m225 thửa đất tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh (Hà Nội) sẽ được đấu giá vào ngày 15/7 tới. Mức giá khởi điểm cao nhất hơn 38 triệu đồng/m2.