Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua, bãi bỏ hai nghị quyết đã ban hành về huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa).

Hai nghị quyết vừa bị bãi bỏ được HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành năm 2008 và 2014, với nội dung cho phép huy động vốn dưới hình thức ứng trước tiền thuê đất của các nhà đầu tư vào khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh trên cơ sở nhà đầu tư tự nguyện và không tính lãi.

Theo đó, từ năm 2008, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 2 nghị quyết huy động vốn dưới hình thức ứng trước tiền thuê đất của nhà đầu tư, mục đích xây hạ tầng khu du lịch bán đảo Cam Ranh. Tỉnh cũng dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng với hai nghị quyết trên. Phía doanh nghiệp được hoàn vốn tạm ứng cho tỉnh bằng cách trừ dần tiền thuê đất tại dự án, tính từ năm 2019.

Một góc Bắc Bán đảo Cam Ranh ở Khánh Hòa. Ảnh: X.N. 

Tuy nhiên, tháng 11/2022, Bộ Tài chính có công văn cho rằng “việc tỉnh Khánh Hòa ứng trước tiền thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng là chưa phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn”. Vì thế, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh  Khánh Hòa rà soát để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Sau khi kiểm tra, rà soát, UBND tỉnh đã trình và HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua việc bãi bỏ hai nghị quyết huy động vốn từ các nhà đầu tư đã ban hành. Cùng với đó, địa phương cũng đã hoàn trả tiền ứng trước cho nhiều nhà đầu tư.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã ứng trước tiền thuê đất cho tỉnh nhưng đến nay chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng.

Số tiền trên được tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch hoàn trả trong năm 2024 và 2025, mỗi năm 100 tỷ đồng.