Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân đợt 1.

Theo đó, các lô đất đấu giá ở làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Các lô đất đấu giá có diện tích 220 – 605,8m2/lô. Giá khởi điểm thấp nhất hơn 85 triệu đồng/lô và cao nhất hơn 333 triệu đồng/lô.

Một góc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Kon Tum)

Trong đó, khu OT3 có 26 lô đất, tổng diện tích 6.236m2; tổng giá khởi điểm gần 2,8 tỷ đồng. Khu OT4 có 9 lô đất, tổng diện tích 2.481m2; tổng giá khởi điểm hơn 1,2 tỷ đồng. 

Khu OT5 có 10 lô đất, tổng diện tích 3.084,2m2; tổng giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng. Khu OT6 có 58 lô đất, tổng diện tích 14.541m2; tổng giá khởi điểm hơn 6,8 tỷ đồng.

Khu OT11 có 55 lô đất, tổng diện tích 14.282m2; tổng giá khởi điểm trên 6,5 tỷ đồng. Khu OT12 có 35 lô đất, tổng diện tích 11.200m2; tổng giá khởi điểm hơn 5,5 tỷ đồng.

Khu OT13 có 66 lô đất, tổng diện tích 15.864m2; tổng giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng. Khu OT20 có 53 lô đất, tổng diện tích 12.872m2; tổng giá khởi điểm trên 5,2 tỷ đồng.

Các lô đất đấu giá có mục đích sử dụng là đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức công bố giá vào 8 giờ 30 sáng 28/7, tại hội trường UBND huyện Sa Thầy.

Vĩnh Phúc sắp đấu giá loạt lô đất, giá khởi điểm từ 5,5 triệu đồng/m2Buổi đấu giá 39 thửa đất thuộc địa bàn xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) sẽ được tổ vào cuối tháng 7. Giá khởi điểm cao nhất là 7 triệu đồng/m2.