Thông tin được Bộ Xây dựng cho biết tại báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm. 

Thống kê kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của 6 doanh nghiệp do Bộ Xây dựng nắm giữ 100% vốn điều lệ/ nắm giữ cổ phần chi phối, ghi nhận 2 công ty báo lỗ, 4 đơn vị báo lãi. 

Theo Bộ Xây dựng, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên còn khó khăn do thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng chưa khởi sắc. Trong khi đó, giá vật liệu, nhiên liệu biến động tăng, tỷ giá ngoại tệ tăng… Một số đơn vị phải hoạt động, sản xuất cầm chừng, kinh doanh thua lỗ, chỉ tiêu không đạt kế hoạch được giao.

Cụ thể, 2 tổng công ty thua lỗ là Vichem với 863 tỷ đồng, tương đương âm hơn 4,7 tỷ đồng mỗi ngày; Coma lỗ 2,6 tỷ đồng; 4 tổng công ty báo lãi là Viglacera lãi 575 tỷ đồng; Hancorp lãi 20,1 tỷ đồng; Lilama lãi 38,2 tỷ đồng và Hud lãi 205 tỷ đồng.

Việc Vicem lỗ nặng khiến tổng số lỗ của các nhóm doanh nghiệp vẫn lớn hơn số lãi.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh của 6 doanh nghiệp do Bộ Xây dựng quản lý ước đạt 26.000 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ, đạt 45% kế hoạch năm 2024.

Tổng doanh thu ước đạt gần 25.000 tỷ đồng, bằng 94% cùng kỳ 2023, đạt 47% kế hoạch năm 2024. 

Lợi nhuận trước thuế của 6 doanh nghiệp này không đạt kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Cũng liên quan đến vốn Nhà nước, về giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng cho biết giá trị khối lượng thực hiện là hơn 205 tỷ đồng, đạt 36,5%; giá trị giải ngân là hơn 195 tỷ đồng, đạt hơn 34% kế hoạch.

Năm 2024, Bộ Xây dựng được giao giải ngân hơn 560 tỷ đồng (kế hoạch năm 2024 là hơn 309 tỷ đồng; kế hoạch 2023 kéo dài thời gian thực hiện là hơn 254 tỷ đồng).

Bộ Tài chính thanh tra xi măng Vicem 

Mới đây, Bộ Tài chính có quyết định thanh tra Vicem và 3 công ty con là Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Vicem Hà Tiên.

Nội dung thanh tra tập trung vào các vấn đề quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp, hạch toán doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính khác đối với doanh nghiệp.

Thời kỳ thanh tra là năm 2023 và những vấn đề có liên quan tới thời gian thanh tra.

Bộ Tài chính thanh tra ‘ông lớn’ xi măng VicemBộ Tài chính thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam và 3 công ty con. Hiện nay doanh nghiệp này đang lỗ nghìn tỷ.
Loạt doanh nghiệp xi măng thua lỗ, lo ngại nguy cơ phá sảnCác công ty thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) lỗ gần 300 tỷ đồng, lợi nhuận âm 144 tỷ đồng. Hiệp hội Xi măng Việt Nam lo ngại, việc sản xuất và tiêu thụ gặp khó khăn lớn có nguy cơ đẩy nhiều doanh nghiệp đến phá sản.