Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình (Trung tâm) sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 119 thửa đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch vào sáng 18/12.

119 thửa đất đấu giá là đất ở nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài. Các thửa đất thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Kênh, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch.

Diện tích các thửa đất từ 165 – 295,3 m2. Giá khởi điểm từ 528 triệu đồng đến hơn 1,2 tỷ đồng/thửa. Người tham gia đấu giá phải nộp trước số tiền bằng 20% giá khởi điểm của từng thửa đất đăng ký.

ba don.jpg
Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình sắp đấu giá nhiều thửa đất. (Ảnh: TX BĐ)

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng duy nhất. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Quảng Hưng.

Cũng tại huyện Quảng Trạch, sáng 11/12, Trung tâm cũng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 35 thửa đất của UBND xã Cảnh Hóa.

Các thửa đất đấu giá thuộc dự án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn Vĩnh Thọ, xã Cảnh Hóa. Đây là các lô đất ở nông thôn, được sử dụng lâu dài.

Diện tích các thửa đất từ 200,1 – 353,1 m2. Giá khởi điểm từ 55 triệu đến 174,6 triệu đồng/thửa.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng duy nhất. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Cảnh Hóa.

Tại huyện Tuyên Hóa, sáng 15/12, Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 65 thửa đất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa.

65 thửa đất đấu giá thuộc các xã Đức Hóa, Thạch Hóa, Mai Hóa; dự án phát triển quỹ đất tại tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê và dự án phát triển quỹ đất tại thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa.

Diện tích các thửa đất từ 131,1 – 399,2 m2. Giá khởi điểm từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/thửa.

Buổi công bố giá diễn ra tại hội trường Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa.

Tại thị xã Ba Đồn, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 41 thửa đất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn vào chiều 4/12.

Các thửa đất thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Mua, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn. Đây là các thửa đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

Diện tích các thửa đất từ 160,8 – 286,9 m2. Giá khởi điểm từ 746 triệu đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng/thửa.

Buổi công bố giá diễn tại hội trường UBND phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn.

Nam Định đấu giá 422 lô đất, khởi điểm từ 3,4 triệu đồng/m2Trong tháng 12, 422 lô đất ở huyện Giao Thủy và huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất 27,5 triệu đồng/m2.