Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng 29 lô đất.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc địa bàn các xã, phường: Đức Ninh, Đức Ninh Đông, Bắc Nghĩa và Bắc Lý, TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).

Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). (Ảnh: Quảng Bình travel)

Cụ thể 29 lô đất đấu giá gồm: 2 lô ở Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Đông đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, 5 lô đất tại Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Đức Sơn, phía Tây Bắc đường Lê Lợi, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới (đợt 1).

1 lô đất Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Đông đường Hà Huy Tập, tổ dân phố 6, phường Bắc Nghĩa và 21 lô đất tại Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường F325, tổ dân phố 9, phường Bắc Lý.

Diện tích của các lô đất đấu giá từ 150,5 m2 – 353 m2/lô. Giá khởi điểm từ 1,2 tỷ đồng đến 7,2 tỷ đồng/lô. 

Người tham gia đấu giá bằng cách nộp hồ sơ và phải đặt trước số tiền bằng 20% giá khởi điểm của từng lô đất.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán và bỏ phiếu trả giá từ ngày 18/7 đến ngày 2/8. Thời gian xem tài sản vào ngày 27/7 và 28/7 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá.

Buổi công bố kết quả trả giá diễn ra lúc 8 giờ, ngày 5/8 tới, tại Hội trường trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Bình Định sắp đấu giá hàng trăm lô đất, khởi điểm thấp nhất 5 triệu đồng/m2147 lô đất tại các phường Nhơn Thành, Nhơn Hòa và Nhơn Hưng của thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) sắp được đấu giá, khởi điểm cao nhất chỉ hơn 9 triệu đồng/m2.