Sáng 22/10, Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đông Hà.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc các khu dân cư trên địa bàn TP Đông Hà. Cụ thể, 22 lô đất ở khu dân cư phố Tây Trì, phường 1; 3 lô đất ở khu dân cư đường Cồn Cỏ; 2 lô đất ở khu dân cư đường Đặng Dung; 1 lô đất ở khu dân cư đường Thanh Niên, 3 lô đất ở khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái; 1 lô ở khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo, phường 3; 16 lô đất ở khu dân cư đường Lý Thường Kiệt và 17 lô đất ở khu dân cư Vĩnh phước, phường Đông Lương.

Diện tích các lô đất từ 166 – 440 m2. Giá khởi điểm từ hơn 1 tỷ đồng đến trên 2,5 tỷ đồng/lô. 

quang tri.jpg
Quảng Trị sắp đấu giá hàng trăm lô đất. (Ảnh: CTTĐT QT)

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá khởi điểm của từng lô đất.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá diễn ra tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Đông Hà.

Tại huyện Gio Linh, Công ty đấu giá hợp danh Nam Phương sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng của 46 lô đất là tài sản của Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Gio Linh.

46 lô đất đấu giá thuộc điểm dân cư xã Linh Hải, huyện Gio Linh. Diện tích các lô đất từ 319,9 – 633,2 m2. Giá khởi điểm các lô đất từ trên 339 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/lô.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá diễn ra tại Hội trường UBND xã Linh Hải.

Tại huyện Vĩnh Linh, sáng 8/10, Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 124 lô đất là tài sản của Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Vĩnh Linh.

Trong số 124 lô đất đấu giá, có 12 lô ở các khu dân cư nhỏ lẻ xã Vĩnh Hòa; 12 lô đất ở điểm dân cư khu vực 1, thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn; 1 lô ở khu dân cư khóm 3; 32 lô đất ở điểm dân cư thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái; 45 lô ở khu đất phía Tây Bắc khu dân cư Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùn; 3 lô ở khu dân cư thôn Duy Viên, xã Vĩnh Lâm và 19 lô đất ở điểm dân cư nông thôn thôn Tân An, xã Hiền Thành.

Diện tích các lô đất từ 161,8 – 560,1 m2. Giá khởi điểm từ 177 triệu đồng đến hơn 3,4 tỷ đồng/lô đất.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá diễn ra tại Hội trường UBND huyện Vĩnh Linh.

Lào Cai sắp đấu giá 149 thửa đất, khởi điểm hơn 500 triệu đồng149 thửa đất tại TP Lào Cai và huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai sẽ được tổ chức đấu giá trong tháng 10. Giá khởi điểm thấp nhất 4,2 triệu đồng/m2.