Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 124 lô đất là tài sản của Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, trong số 124 lô đất đấu giá có 14 lô đất ở các khu dân cư nhỏ lẻ xã Vĩnh Hòa; 13 lô đất tại điểm dân cư khu vực 1, thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn; 32 lô ở điểm dân cư thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái; 45 lô ở khu đất phía Tây Bắc khu dân cư Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng; 19 lô ở điểm dân cư nông thôn Tân An, xã Hiền Thành và 1 lô ở khu dân cư khóm 3, thị trấn Hồ Xá.

Các huyện ở Quảng Trị sắp đấu giá nhiều lô đất. (Ảnh: CTTĐT QT)

Diện tích các lô đất đấu giá từ 168 – 560 m2. Giá khởi điểm từ 177 triệu đồng đến hơn 3,4 tỷ đồng/lô. Người tham gia đấu giá phải đặt trước 20% tổng giá trị thửa đất.

Dự kiến buổi công bố giá bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 20/8 tới, tại hội trường UBND huyện Vĩnh Linh.

Tại huyện Hải Lăng, sáng 31/8, Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất là tài sản của Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Hải Lăng.

Trong số 7 lô đất đấu giá tại xã Hải Hưng, có 2 lô đất tại xóm Phú Tân, thôn Lam Thủy và 5 lô đất tại khu vực xóm Vèng, thôn Kinh Duy.

Diện tích các lô đất đấu giá từ 196 – 280 m2. Giá khởi điểm từ hơn 156 triệu đồng đến 420 triệu đồng/lô.

Buổi đấu giá tổ chức tại hội trường Nhà văn hóa xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng.

Tại huyện Gio Linh, sáng 9/9, Công ty đấu giá hợp danh Nam Phương cũng sẽ tổ chức đấu giá 73 lô đất là tài sản của Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Gio Linh.

Cụ thể, 49 lô đất đấu giá thuộc công trình phát triển điểm dân cư xã Gio Sơn và 24 lô đất thuộc công trình phát triển điểm dân cư xã Gio Hòa.

Diện tích các lô đất đấu giá từ 216 – 419 m2. Giá khởi điểm từ 295 triệu đồng đến gần 1,4 tỷ đồng.

Buổi công bố giá diễn ra tại hội trường UBND huyện Gio Linh.

Các buổi đấu giá của 204 lô đất trên đều được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Nam Định sắp đấu giá 237 lô đất, giá khởi điểm từ 2 triệu đồng/m2Trong tháng 8 và tháng 9, tỉnh Nam Định sẽ tổ chức đấu giá 179 lô đất ở TP Nam Định và 58 lô đất ở huyện Nam Trực. Giá khởi điểm cao nhất 25,2 triệu đồng/m2.