Tại huyện Vĩnh Lộc, 83 lô đất ở khu dân cư xã Minh Tân sẽ được Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú đấu giá quyền sử dụng đất vào chiều 22/9. Đây là tài sản của UBND huyện Vĩnh Lộc.

Các lô đất đấu giá là đất ở tại nông thôn, thời gian sử dụng lâu dài. Diện tích các lô từ 175 – 390 m2.

Đơn giá khởi điểm từ 7 triệu đến hơn 10,9 triệu đồng/m2, tương đương giá khởi điểm từng lô đất từ trên 1,4 tỷ đồng đến 2,7 tỷ đồng.

Buổi đấu giá tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Địa điểm tại hội trường UBND xã Minh Tân.

Một góc Thanh Hóa. (Ảnh: DNTT)

Tại huyện Thạch Thành, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất là tài sản của UBND huyện Thạch Thành vào sáng 21/9.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc địa bàn thôn Đồng Đa, xã Thành Công. Diện tích các lô từ 108 – 305 m2. Giá khởi điểm từ hơn 349 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/lô. 

Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền từ hơn 69 triệu đến trên 210 triệu đồng/lô.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, tối đa 2 vòng, phương thức trả giá lên. Địa điểm đấu giá tại hội trường UBND xã Thành Công.

Tại huyện Triệu Sơn, sáng 11/9, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất ở là tài sản của UBND huyện Triệu Sơn.

Cụ thể, 24 lô đất đấu giá thuộc địa bàn thôn 3, 4 xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn. Diện tích từ 150 – 201,8 m2. 

Giá khởi điểm từ hơn 3,3 – 4 triệu đồng/m2; tương đương từ 501 triệu đồng đến hơn 810 triệu đồng/lô.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra tại UBND xã Triệu Thành, theo hình thức đấu giá từng lô đất bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá.

Cũng tại huyện này, sáng 21/9, Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín cũng sẽ tổ chức đấu giá 16 lô đất ở tại khu dân cư thôn 1, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn.

Diện tích các lô đất từ 100,4 – 142,1 m2. Giá khởi điểm từ 5,6 – 12,3 triệu đồng/m2, tương đương trên 633 triệu đồng đến hơn 1,7 tỷ đồng/lô.

Cuộc đấu giá diễn ra tại hội trường UBND xã Thọ Thế. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá, người có trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Tại huyện Hoằng Hóa, 13 lô đất ở khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú sẽ được Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Anh tổ chức đấu giá vào chiều 28/9.

Các lô đất là tài sản của UBND huyện Hoằng Hóa. Diện tích các lô từ 140 – 152 m2. Giá khởi điểm từ 11,2 triệu đến hơn 13,4 triệu đồng/m2; tương đương hơn 1,5 tỷ đồng đến trên 2 tỷ đồng/lô.

Cuộc đấu giá diễn ra tại UBND huyện Hoằng Hóa, theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

Phú Thọ đấu giá 93 lô đất, giá khởi điểm từ 2,8 triệu đồng/m2

Phú Thọ đấu giá 93 lô đất, giá khởi điểm từ 2,8 triệu đồng/m2

Sang tháng 9, 93 lô đất ở huyện Thanh Thủy và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Theo đó, giá khởi điểm thấp nhất từ 540 triệu đồng/lô.
Hòa Bình đấu giá 52 lô đất, giá khởi điểm thấp nhất hơn 7,5 triệu đồng/m2

Hòa Bình đấu giá 52 lô đất, giá khởi điểm thấp nhất hơn 7,5 triệu đồng/m2

52 lô đất ở thuộc địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình sẽ được tổ chức đấu giá trong tháng 9 tới. Giá khởi điểm thấp nhất hơn 1 tỷ đồng/lô.
Bắc Giang đấu giá 202 lô đất, giá khởi điểm thấp nhất 3 triệu đồng/m2

Bắc Giang đấu giá 202 lô đất, giá khởi điểm thấp nhất 3 triệu đồng/m2

Cuối tháng 8, 202 lô đất tại các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa và Lục Nam, tỉnh Bắc Giang sẽ được tổ chức đấu giá. Giá khởi điểm cao nhất hơn 4,3 tỷ đồng/lô.